การเดินทาง

View Kusatsu Onsen Bus Terminal in a larger map


จากโตเกียว

วิธีเดินทางแนะนำ 1 - รถไฟและรถบัส

ระยะเวลา : ประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที

สถานีโตเกียว → (นั่งชินกังเซ็นโฮคุริคุ ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที) → สถานีคารุอิซาวะ
สถานีคารุอิซาวะ → (นั่งรถบัส ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที) → คุซัทสึออนเซ็น
JR Rail Pass

รถบัสจากคุซัทสึไปคารุอิซาวะ
รถบัสเซบูคันโต, คุซัทสึ โคทสึ

ค่าโดยสาร : จากคารุอิซาวะไปคุซัทสึออนเซ็น เที่ยวเดียว 2,240 เยน

Karuizawa Shiraito Falls Onioshidashi-en Manza-Kazawaguchi Kusatsu Onsen
08:40 09:03 - - 10:03
9:40 10:03 - - 10:56
10:00
*Weekdays only
- 10:45 11:13 11:39
10:30 10:53 - - 11:46
13:00 13:23 - - 14:16
13:20 13:43 - - 14:43
13:40 14:03 - - 14:56
14:40 15:03 - - 16:03
15:40 16:03 - - 16:56

* Please note: the last bus from Karuizawa Station leaves at 15:40.
The time table in blue: From Apr. 27, 2024 to late Oct. 2024 (tentative) by the company Seibu-Kankou bus
The time table in white: From Apr. 20, 2024 to late Nov. 2024 (tentative) by the company Kusakaru-Kotsu bus

Kusatsu Onsen Manza-Kazawaguchi Onioshidashi-en Shiraito Falls Karuizawa
8:35 9:04 9:20 - 10:10
9:50 - - 10:50 11:13
10:10 - - 11:03 11:26
10:30 - - 11:30 11:53
11:30 - - 12:30 12:53
12:45
*Weekdays only
13:14 13:30 - 14:20
12:50 - - 13:43 14:06
14:50 - - 15:43 16:06
15:20 - - 16:20 16:43
15:50 - - 16:50 17:13
16:40 - - 17:33 17:56

The time table in blue: From Apr. 27, 2024 to late Oct. 2024 (tentative) by the company Seibu-Kankou bus
The time table in white: From Apr. 20, 2024 to late Nov. 2024 (tentative) by the company Kusakaru-Kotsu bus

Map

วิธีเดินทางแนะนำ 2 - รถบัสด่วน

ค่าโดยสาร : เที่ยวเดียว 3,800 เยน – 4,000 เยน
ระยะเวลา : ประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที
จากชิบุยะ (ชิบุยะ มาร์ค ซิตี้ ชั้น 5) โดยรถบัสด่วนไปคุซัทสึออนเซ็น

รถบัสจะจอดที่ฟุตาโกะทามะกาวะ ชิบุยะ นากาโนะซากาอุเอะ คารุอิซาวะ คิตะคารุอิซาวะและคุซัทสึออนเซ็น

จอง

รถบัสโทคิว    รถบัสเคโอ

วิธีเดินทางแนะนำ 3 (รถไฟ + รถบัส)

ค่าโดยสาร : เที่ยวเดียว 3,550 เยน - 4,000 เยน
ระยะเวลา : ประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที
นั่งรถบัส JR คันโตที่จะไปคุซัทสึออนเซ็นจาก ชินจูกุบัส เทอร์มินอล/สถานีโตเกียว

* ตารางเวลารถบัสด่วน

วิธีเดินทางแนะนำ 4 (รถไฟ + รถบัส)

ระยะเวลา : ประมาณ 2 ชั่วโมง 55 นาที
สถานีอุเอโนะ → (นั่งรถไฟด่วนคุซัทสึ-ชิมะประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) → สถานีนากาโนะฮาระคุซัทสึ
สถานีนากาโนะฮาระคุซัทสึ → (นั่งรถบัสประมาณ 25 นาที) → คุซัทสึออนเซ็น

จากที่อื่น (เส้นทางแนะนำ)

สนามบินนาริตะ → (นั่งรถไฟประมาณ 1 ชั่วโมง) → สถานีโตเกียว
สนามบินฮาเนดะ → (นั่งรถไฟประมาณ 30 นาที) → สถานีโตเกียว
สถานีนาโกยะ → (นั่ง "โนโซมิ" รถไฟชินกังเซ็นสายโทไกโด ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) → สถานีโตเกียว
สถานีชินโอซาก้า → (นั่ง "โนโซมิ" รถไฟชินกังเซ็นสายโทไกโด ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) → สถานีโตเกียว
* JAPAN RAIL PASS ไม่สามารถใช้โดยสาร "โนโซมิ" รถไฟชินกังเซ็นสายโทไกโด

เพิ่มเติม
ท่านสามารถค้นหาวิธีเดินทางไปคุซัทสึได้ง่าย ๆ ที่ » the Jorudan
เช่ารถ : เช่ารถโตโยต้า (มีร้านบริการที่สถานีคารุอิซาวะและนากาโนะฮาระคุซัทสึ) » เช่ารถโตโยต้า