การเดินทาง

View Kusatsu Onsen Bus Terminal in a larger map


จากโตเกียว

วิธีเดินทางแนะนำ 1 - รถไฟและรถบัส

ระยะเวลา : ประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที

สถานีโตเกียว → (นั่งชินกังเซ็นโฮคุริคุ ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที) → สถานีคารุอิซาวะ
สถานีคารุอิซาวะ → (นั่งรถบัส ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที) → คุซัทสึออนเซ็น
JR Rail Pass

รถบัสจากคุซัทสึไปคารุอิซาวะ
รถบัสเซบูคันโต, คุซัทสึ โคทสึ

ค่าโดยสาร : จากคารุอิซาวะไปคุซัทสึออนเซ็น เที่ยวเดียว 2,240 เยน

Karuizawa Shiraito Falls Onioshidashi-en Manza-Kazawaguchi Kusatsu Onsen
9:40 10:03 - - 10:56
10:50 11:13 - - 12:13
12:10 12:33 - - 13:33
13:40 14:03 - - 15:03
14:10 14:33 - - 15:26
15:40 16:03 - - 17:03

* Please note: the last bus from Karuizawa Station leaves at 15:40.
The time table in blue: From Nov. 30, 2019 to late Apr. 2020(tentative) by the company Seibu-Kankou bus
The time table in white: From Nov. 30, 2019 to Apr. 17, 2020 by the company Kusakaru-Kotsu bus

Kusatsu Onsen Manza-Kazawaguchi Onioshidashi-en Shiraito Falls Karuizawa
Sat, Sun, Holiday Only
9:00
9:30 9:46 - 10:31
9:20 - - 10:20 10:43
9:50 - - 10:43 11:06
10:20 - - 11:20 11:43
10:50 - - 11:50 12:13
11:30 - - 12:23 12:46
12:50 - - 13:50 14:13
14:00 - - 15:00 15:23
15:50 - - 16:50 17:13

The time table in blue: From Nov. 30, 2019 to late Apr. 2020 (tentative) by the company Seibu-Kankou bus
The time table in white: From Nov. 30, 2019 to pr. 17, 2020 by the company Kusakaru-Kotsu bus

Map

วิธีเดินทางแนะนำ 2 - รถบัสด่วน

ค่าโดยสาร : เที่ยวเดียว 3,600 เยน – 3,900 เยน
ระยะเวลา : ประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที
จากชิบุยะ (ชิบุยะ มาร์ค ซิตี้ ชั้น 5) โดยรถบัสด่วนไปคุซัทสึออนเซ็น

เส้นทางรถบัสด่วนไปคุซัทสึออนเซ็น / คารุอิซาวะ จาก ทามะพลาซ่า / ฟุตาโกะทามะกาวะ (วิ่งผ่านชิบุยะ) เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
รถบัสจะจอดที่ทามะพลาซ่า ฟุตาโกะทามะกาวะ ชิบุยะ คารุอิซาวะ คิตะคารุอิซาวะและคุซัทสึออนเซ็น

จอง

รถบัสโทคิว    รถบัสเคโอ

วิธีเดินทางแนะนำ 3 (รถไฟ + รถบัส)

ค่าโดยสาร : เที่ยวเดียว 3,450 เยน - 3,750 เยน
ระยะเวลา : ประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที
นั่งรถบัส JR คันโตที่จะไปคุซัทสึออนเซ็นจากสถานีชิบุยะ

* ตารางเวลารถบัสด่วน

วิธีเดินทางแนะนำ 4 (รถไฟ + รถบัส)

ระยะเวลา : ประมาณ 2 ชั่วโมง 55 นาที
สถานีอุเอโนะ → (นั่งรถไฟด่วนคุซัทสึ ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) → สถานีนากาโนะฮาระคุซัทสึ
สถานีนากาโนะฮาระคุซัทสึ → (นั่งรถบัสประมาณ 25 นาที) → คุซัทสึออนเซ็น

จากที่อื่น (เส้นทางแนะนำ)

สนามบินนาริตะ → (นั่งรถไฟประมาณ 1 ชั่วโมง) → สถานีโตเกียว
สนามบินฮาเนดะ → (นั่งรถไฟประมาณ 30 นาที) → สถานีโตเกียว
สถานีนาโกยะ → (นั่ง "โนโซมิ" รถไฟชินกังเซ็นสายโทไกโด ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) → สถานีโตเกียว
สถานีชินโอซาก้า → (นั่ง "โนโซมิ" รถไฟชินกังเซ็นสายโทไกโด ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) → สถานีโตเกียว
* JAPAN RAIL PASS ไม่สามารถใช้โดยสาร "โนโซมิ" รถไฟชินกังเซ็นสายโทไกโด

เพิ่มเติม
ท่านสามารถค้นหาวิธีเดินทางไปคุซัทสึได้ง่าย ๆ ที่ » the Jorudan
เช่ารถ : เช่ารถโตโยต้า (มีร้านบริการที่สถานีคารุอิซาวะและนากาโนะฮาระคุซัทสึ) » เช่ารถโตโยต้า