เกี่ยวกับฟรี Wi-Fi

FREE Wi-Fi

ฟรี Wi-Fi ให้บริการโดยบริษัท NTT บรอดแบนด์แพลตฟอร์ม โดยมีจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi ติดตั้งไว้ถึง 170,000 จุด ท่านสามารถใช้ฟรี Wi-Fi ได้เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและลงทะเบียนอีเมล์
สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของบริษัทให้บริการ Wi-Fi

ที่คุซัทสึออนเซ็นมีจุดให้บริการเชื่อมต่อ Wi-Fi มากกว่า 80 จุด
กรุณาดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเพื่อใช้บริการฟรี Wi-Fi ที่สถานีขนส่งรถบัสคุซัทสึออนเซ็น